فرهنگ شناسیتصویر دیگری

تصویر دیگری

کتاب حاضر دربارة دیدگاه های قدیمی افراد به ویژه اروپاییان نسبت به اقوام بیگانه ای است که شکل و..

320,000ریال قیمت: 400,000ریال
نویسنده : کاترینا استنو
مترجم : گیتی دیهیم

درآمدی بر تاریخ برنامه ریزی فرهنگی در ایران معاصر (رسانه کتاب)

درآمدی بر تاریخ برنامه ریزی فرهنگی در ایران معاصر (رسانه کتاب)

كتاب، دولت قاجار و نخستين رويه‌هاي رسمي؛ رسانة كتاب در عصر دولت‌هاي مشروطه و پهلوي اول؛ رويه‌هاي ر..

224,000ریال قیمت: 280,000ریال
نویسنده : محمدعلی اکبری

درآمدی بر نظریه فرهنگی

درآمدی بر نظریه فرهنگی

در این کتاب با زبانی که هم برای متخصصان مفید است و هم برای مبتدیان آموزنده، فرهنگ و نظریه فرهن..

560,000ریال قیمت: 700,000ریال
نویسنده : فیلیپ اسمیت
مترجم : حسن پویان

دعا برای اشیای گم شده: رویکردی غیروبری به تولد جامعه مدرن

دعا برای اشیای گم شده: رویکردی غیروبری به تولد جامعه مدرن

در این کتاب جامعه شناسی با نگرشی نو مورد بررسی قرار گرفته و در سه فصل دیدگاه های قدیسان و واعظ..

160,000ریال قیمت: 200,000ریال
نویسنده : مجتبی صدریا
مترجم : داوود طبایی

دیدگاه های اروپایی سیاست فرهنگی

دیدگاه های اروپایی سیاست فرهنگی

کتاب شامل دو بررسی جداگانه دربارة دیدگاه هایی است که اروپاییان دربارة سیاست های فرهنگی ارائه می..

160,000ریال قیمت: 200,000ریال
نویسنده : کریستوفر گوردن و سایمون ماندی
مترجم : هادی غبرایی

نظریه علمی فرهنگ

نظریه علمی فرهنگ

تعریف فرهنگ، مفاهیم و روش های انسان شناسی، تحلیل کارکردی فرهنگ، بنیادهای زیست شناختی فرهنگ، کار..

480,000ریال قیمت: 600,000ریال
نویسنده : برانیسلا و مالینوفسکی
مترجم : منوچهر فرهومند

کثرت گرایی فرهنگی

کثرت گرایی فرهنگی

در این کتاب مسئله کثرت گرایی فرهنگی بررسی شده و نکاتی مانند ملیت گرایی در قرن حاضر، فرهنگ های ..

240,000ریال قیمت: 300,000ریال
نویسنده : سی دبلیو. واتسون
مترجم : حسن پویان

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)