تماس با ما

آدرس ما

دفتر پژوهش های فرهنگی
دفتر پژوهش های فرهنگی
دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، کوچه شهید باقری قصرالدشتی، شماره 5. کدپستی: 1584747913
فروشگاه مرکزی: تهران، میدان انقلاب، خیابان 12 فروردین، نبش خیابان وحید نظری، شماره 255.
تلفن
88849461، 88315240-41

فکس
88302485
فرم تماس
کد امنیتی