تازه ترین ها

استراتژی باز ( مرور علم استراتژی از کلاسیک تا پست مدرن)

استراتژی باز ( مرور علم استراتژی از کلاسیک تا پست مدرن)

در این کتاب مباحث استراتژی باز؛ متخصصان استراتژی و رویه ها، تدوین استراتژی، استراتژیست های شرکتی، مش..

قیمت : 960,000ریال
نویسنده : ریچارد ویتینگتون
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی

راهنمای اجرای عملیاتی (گام به گام)

راهنمای اجرای عملیاتی (گام به گام)

این کتاب در سه فصل به تفکر استراتژ یکی؛ مفهوم و ارزیابی توان اجرایی عملیاتی، کاربرگ های ارزیابی توان..

قیمت : 400,000ریال
نویسنده : دکتر سید محمد اعرابی

استراتژی و رهبری در عصر هوش مصنوعی

استراتژی و رهبری در عصر هوش مصنوعی

این کتاب به عصر هو ش مصنوعی، کارخانه هوش مصنوعی، تبدیل شدن به شرکت هو ش مصنوعی، تصادم استراتژ یک و ...

قیمت : 740,000ریال
نویسنده : مارکویان سیتی و کریم آر. لاخانی
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی

استراتژی همبسته (ایجاد روابط مداوم با مشتری برای مزیت رقابتی)

استراتژی همبسته (ایجاد روابط مداوم با مشتری برای مزیت رقابتی)

ضرورت و چارچوب استراتژیک همبسته، مزایای استراتژی همبسته، ایجاد روابط همبسته مشتری، استفاده از پتانسی..

قیمت : 780,000ریال
نویسنده : نیکولای سیگل کو و کریستین ترویش
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی