تازه ترین ها

سیستان در تاریخ

سیستان در تاریخ

کتاب حاضر در دو فصل به سیستان: جغرافیا و تاریخ؛ آثار تاریخی وطبیعی سیستان می پردازد.چاپ اول: 1401؛ 1..

قیمت : 700,000ریال
نویسنده : سید منصور سید سجادی

مشاوره استراتژیک به مدیران عامل و عوامل اجرایی

مشاوره استراتژیک به مدیران عامل و عوامل اجرایی

کتاب حاضر در هشت فصل به مسائلی همچون  تعریف موقعیت استراتژیک، استراتژی رشد، توسعه بین المللی، ت..

قیمت : 1,800,000ریال
نویسنده : فیلیپ شرو و پیر زاویه مسکی
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی

نوسازی استراتژیک( مفاهیم اصلی، پیشینه و مبانی)

نوسازی استراتژیک( مفاهیم اصلی، پیشینه و مبانی)

کتاب حاضر در پنج بخش به نگاهی مختصر به ادبیات نوسازی استراتژیک؛ مفاهیم اصلی؛ پیشینه های روان شناختی ..

قیمت : 2,800,000ریال
نویسنده : آیبارس تانکدوگان، آدام لیندگرین، هنگ ولبردا و فرانس ون دن بوش
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی

فضای انطباقی (رمز موفقیت سازمان های چابک)

فضای انطباقی (رمز موفقیت سازمان های چابک)

کتاب حاضر در دو بخش به پرده برداری از قدرت شبکه ها، گشودن فضای انطباقی می پردازد که هر کدام از این ب..

قیمت : 1,800,000ریال
نویسنده : مایکل جی. آرینا
مترجم : سید علیرضا هاشمی