تازه ترین ها

استراتژی رهبری

استراتژی رهبری

کتاب حاضر در 9 فصل به منصب رهبری در مقابل فرا یند رهبری؛ برخورداری از طرز فکر رهبری؛ ..

قیمت : 720,000ریال
نویسنده : شارون ای. داونی
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی

روش پژوهش در مطالعات شهری

روش پژوهش در مطالعات شهری

این کتاب در 10 فصل به، واکاوی خلأ موجود و تبیین رویکرد کتاب، مواجهه پژوهشگرایانه با مسئله ..

قیمت : 1,450,000ریال
نویسنده : سید مهدی خاتمی، محمد نظرپور و همکاران

اول استراتژی ( چگونه کسب و کارها به موفقیت های بزرگ می رسند)

اول استراتژی ( چگونه کسب و کارها به موفقیت های بزرگ می رسند)

کتاب حاضر در سه بخش به عناصر کلیدی استراتژی موفق، فعالسازی عناصر کلیدی استراتژی و نکا..

قیمت : 1,180,000ریال
نویسنده : براد چیس
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی

شهر زرک (دهانه غلامان)

شهر زرک (دهانه غلامان)

کتاب حاضر در سه فصل به نام و نشان جغرافیایی، بناهای دهانه غلامان و یافته های دهان غلا..

قیمت : 600,000ریال
نویسنده : سید منصور سیدسجادی