شهرشناسیتصحیح جستجو

اندیشه ایرانشهر ( 7 و 8 )

اندیشه ایرانشهر ( 7 و 8 )

اندیشه ایرانشهر فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی ایران و جهان است.صاحب امتیاز: دفتر پژوهشهای فرهنگی..

قیمت: 29,000ریال

اندیشه ایرانشهر (14 و 15)

اندیشه ایرانشهر (14 و 15)

اندیشه ایرانشهر فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی ایران و جهان است.صاحب امتیاز: دفتر پژوهشهای فرهنگی..

قیمت: 60,000ریال

اندیشه ایرانشهر (16 و 17)

اندیشه ایرانشهر (16 و 17)

اندیشه ایرانشهر فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی ایران و جهان است.صاحب امتیاز: دفتر پژوهشهای فرهنگی..

قیمت: 70,000ریال

اندیشه ایرانشهر (18 و 19)

اندیشه ایرانشهر (18 و 19)

اندیشه ایرانشهر فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی ایران و جهان است.صاحب امتیاز: دفتر پژوهشهای فرهنگی..

قیمت: 120,000ریال

اندیشه ایرانشهر (20 و 21)

اندیشه ایرانشهر (20 و 21)

  اندیشه ایرانشهر فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی ایران و جهان است.صاحب امتیاز: دفتر پژو..

قیمت: 120,000ریال

اندیشه ایرانشهر (24 و 25)

اندیشه ایرانشهر (24 و 25)

  اندیشه ایرانشهر فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی ایران و جهان است.صاحب امتیاز: دفتر پژوهشهای..

قیمت: 250,000ریال
نویسنده : محمدرضا حائری

اندیشه ایرانشهر (شماره 26 و 27)

اندیشه ایرانشهر (شماره 26 و 27)

اندیشه ایرانشهر که تاکنون 27 شماره آن منتشر شده است فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی در ایران و جها..

قیمت: 280,000ریال
نویسنده : دفتر پژوهشهای فرهنگی؛ مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا حائری

اندیشه ایرانشهر(شماره 22 و 23)

اندیشه ایرانشهر(شماره 22 و 23)

اندیشه ایرانشهر که تاکنون 23 شماره آن منتشر شده است فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی در ایران و جها..

قیمت: 150,000ریال
نویسنده : دفتر پژوهشهای فرهنگی؛ مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا حائری

اندیشیدن درباره فضا

اندیشیدن درباره فضا

کتاب حاضر آثار تعدادی از نظریه‌پردازان اجتماعی را بررسی کرده و این پرسش را مطرح می‌کند که فضا چه ن..

قیمت: 400,000ریال
نویسنده : مایکل کرنگ و نایجل ثریفت
مترجم : محمود عبدالله زاده

خیابان و زندگی روزمره

خیابان و زندگی روزمره

در کتاب حاضر به تعریف خیابان؛ خیابان و زندگی مدرن؛ بهنجار کردن زندگی خیابان؛ و شهر خیالی و خیابان‌..

قیمت: 0ریال
نویسنده : پیتر همیلتون
مترجم : سعید خاموش و نسیم قیاسی

شرح جریان های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر 	(با تاکید بر دوره زمانی 1357-1383)

شرح جریان های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر (با تاکید بر دوره زمانی 1357-1383)

در این کتاب نظریه های معماری و شهرسازی ایران در دوره معاصر بررسی شده و به سبک های معماری معاصر..

قیمت: 210,000ریال
نویسنده : سیدمحسن حبیبی

شهر خلّاق

شهر خلّاق

خاستگاه‌ها و آینده‌های شهر خلاق؛ پویایی خلاقیت شهری؛ جعبه ابزار مفاهیم خلاقیت شهری؛ و شهر خلاق و فر..

قیمت: 300,000ریال
نویسنده : چارلز لندری
مترجم : محمود عبدالله زاده

شهر گذشته، شهر آینده

شهر گذشته، شهر آینده

بلمن در این کتاب چهار دورة معماری و شهرسازی را براساس چهار واژه اصلی این حوزه یعنی مقیاس، زمان..

قیمت: 80,000ریال
نویسنده : ژزف بلمن
مترجم : مهرداد کرباسی

شهرها برای مردم، نه برای سوداگری

شهرها برای مردم، نه برای سوداگری

نظریه شهری انتقادی چیست؟؛ هانری لوفور، حق به شهر، و جریان غالب شهری جدید؛ «حق به شهر» در جنبش‌های ..

قیمت: 350,000ریال
نویسنده : نیل برنر، پیتر مارکوزه و مارگیت مایر
مترجم : دکتر محمود عبداللّه زاده

شهرهای آینده: طراحی شهرهای بهتر، هوشمندتر، پایدارتر و امنتر

شهرهای آینده: طراحی شهرهای بهتر، هوشمندتر، پایدارتر و امنتر

شهرها، تمدن فناوري؛ استفاده از فناوري جديد براي ساختن؛ طراحي و اجراي شهر هوشمند؛ و ايمني و امنيت د..

قیمت: 140,000ریال
نویسنده : جوزف ان. پلتون و ایندو بی. سینگ
مترجم : محمود عبدالله زاده

نمایش 1 تا 15 از 20 (2 صفحه)