شهرشناسیتصحیح جستجو

اندیشه ایرانشهر ( 7 و 8 )

اندیشه ایرانشهر ( 7 و 8 )

اندیشه ایرانشهر فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی ایران و جهان است.صاحب امتیاز: دفتر پژوهشهای فرهنگی..

قیمت: 29,000ریال

اندیشه ایرانشهر (14 و 15)

اندیشه ایرانشهر (14 و 15)

اندیشه ایرانشهر فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی ایران و جهان است.صاحب امتیاز: دفتر پژوهشهای فرهنگی..

قیمت: 0ریال

اندیشه ایرانشهر (16 و 17)

اندیشه ایرانشهر (16 و 17)

اندیشه ایرانشهر فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی ایران و جهان است.صاحب امتیاز: دفتر پژوهشهای فرهنگی..

قیمت: 70,000ریال

اندیشه ایرانشهر (18 و 19)

اندیشه ایرانشهر (18 و 19)

اندیشه ایرانشهر فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی ایران و جهان است.صاحب امتیاز: دفتر پژوهشهای فرهنگی..

قیمت: 120,000ریال

اندیشه ایرانشهر (20 و 21)

اندیشه ایرانشهر (20 و 21)

  اندیشه ایرانشهر فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی ایران و جهان است.صاحب امتیاز: دفتر پژو..

قیمت: 120,000ریال

اندیشه ایرانشهر (24 و 25)

اندیشه ایرانشهر (24 و 25)

  اندیشه ایرانشهر فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی ایران و جهان است.صاحب امتیاز: دفتر پژوهشهای..

قیمت: 250,000ریال
نویسنده : محمدرضا حائری

اندیشه ایرانشهر (شماره 26 و 27)

اندیشه ایرانشهر (شماره 26 و 27)

اندیشه ایرانشهر که تاکنون 27 شماره آن منتشر شده است فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی در ایران و جها..

قیمت: 280,000ریال
نویسنده : دفتر پژوهشهای فرهنگی؛ مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا حائری

اندیشه ایرانشهر(شماره 22 و 23)

اندیشه ایرانشهر(شماره 22 و 23)

اندیشه ایرانشهر که تاکنون 23 شماره آن منتشر شده است فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی در ایران و جها..

قیمت: 150,000ریال
نویسنده : دفتر پژوهشهای فرهنگی؛ مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا حائری

اندیشیدن درباره فضا

اندیشیدن درباره فضا

کتاب حاضر آثار تعدادی از نظریه‌پردازان اجتماعی را بررسی کرده و این پرسش را مطرح می‌کند که فضا چه ن..

قیمت: 400,000ریال
نویسنده : مایکل کرنگ و نایجل ثریفت
مترجم : محمود عبدالله زاده

بازگشت به شهر (از فرایند اعیان سازی شهری تا سیاست های باز زنده سازی مراکز)

بازگشت به شهر (از فرایند اعیان سازی شهری تا سیاست های باز زنده سازی مراکز)

بازآفرینی؛ اعیان سازی و برون رانی؛ اعیان سازی عمومیت یافته؛ اشکال، سیاست ها و اثرات باز زنده سازی ؛ ..

قیمت: 430,000ریال
نویسنده : کاترین بیدو- زاکاریاسن
مترجم : نعیمه رضایی

خیابان و زندگی روزمره

خیابان و زندگی روزمره

در کتاب حاضر به تعریف خیابان؛ خیابان و زندگی مدرن؛ بهنجار کردن زندگی خیابان؛ و شهر خیالی و خیابان‌..

قیمت: 0ریال
نویسنده : پیتر همیلتون
مترجم : سعید خاموش و نسیم قیاسی

شرح جریان های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر 	(با تاکید بر دوره زمانی 1357-1383)

شرح جریان های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر (با تاکید بر دوره زمانی 1357-1383)

در این کتاب نظریه های معماری و شهرسازی ایران در دوره معاصر بررسی شده و به سبک های معماری معاصر..

قیمت: 210,000ریال
نویسنده : سیدمحسن حبیبی

شهر خلّاق

شهر خلّاق

خاستگاه‌ها و آینده‌های شهر خلاق؛ پویایی خلاقیت شهری؛ جعبه ابزار مفاهیم خلاقیت شهری؛ و شهر خلاق و فر..

قیمت: 300,000ریال
نویسنده : چارلز لندری
مترجم : محمود عبدالله زاده

شهر گذشته، شهر آینده

شهر گذشته، شهر آینده

بلمن در این کتاب چهار دورة معماری و شهرسازی را براساس چهار واژه اصلی این حوزه یعنی مقیاس، زمان..

قیمت: 80,000ریال
نویسنده : ژزف بلمن
مترجم : مهرداد کرباسی

شهرها برای مردم، نه برای سوداگری

شهرها برای مردم، نه برای سوداگری

نظریه شهری انتقادی چیست؟؛ هانری لوفور، حق به شهر، و جریان غالب شهری جدید؛ «حق به شهر» در جنبش‌های ..

قیمت: 350,000ریال
نویسنده : نیل برنر، پیتر مارکوزه و مارگیت مایر
مترجم : دکتر محمود عبداللّه زاده

نمایش 1 تا 15 از 21 (2 صفحه)