فرهنگ و تاریخ



آسیای میانه (مجموعه مقالات تاریخی)

آسیای میانه (مجموعه مقالات تاریخی)

این کتاب مجموعه مقالات تاریخی است که به بررسی وضعیت سرزمین های این منطقه از زوایای گوناگون می پردازد..

قیمت: 0ریال
نویسنده : برتولد اشپولر ... (و دیگران)
مترجم : کاوه بیات

تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران (جلد اول)

تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران (جلد اول)

این کتاب به بررسی تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران، از نخستین زمان هایی که نام و نشانی از تهران در..

قیمت: 200,000ریال
نویسنده : ناصر تكميل همايون

تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران (جلد دوم)

تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران (جلد دوم)

این کتاب به بررسی تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران، از نخستین زمان هایی که نام و نشانی از تهران در..

قیمت: 250,000ریال
نویسنده : ناصر تكميل همايون

تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران (جلد سوم)

تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران (جلد سوم)

این کتاب به بررسی تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران، از نخستین زمان هایی که نام و نشانی از تهران در..

قیمت: 400,000ریال
نویسنده : ناصر تكميل همايون

رویدادها و یادمان های تاریخی تهران (جلد اول)

رویدادها و یادمان های تاریخی تهران (جلد اول)

کتاب حاضر با همکاری جمعی از نویسندگان و پژوهشگران در دو جلد تهیه شده، که هر کدام شامل 50 گفتار..

قیمت: 250,000ریال
نویسنده : ناصر تكميل همايون

رویدادها و یادمان های تاریخی تهران (جلد دوم)

رویدادها و یادمان های تاریخی تهران (جلد دوم)

کتاب حاضر با همکاری جمعی از نویسندگان و پژوهشگران در دو جلد تهیه شده، که هر کدام شامل 50 گفتار..

قیمت: 250,000ریال
نویسنده : ناصر تكميل همايون

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)