هنر و معماریتئاتر در ایران

تئاتر در ایران

کتاب حاضر تاریخچة تئاتر ایران را بیان می کند و انواع نمایش در ایران را توضیح می دهد.چاپ دوم: 1390؛ ..

قیمت: 800,000ریال
نویسنده : بهروز غریب پور

ترانه های عامه فارسی

ترانه های عامه فارسی

تعريف ترانه؛ خاستگاه و پيشينه تاريخي ترانه؛ قالب هاي سنتي ترانه؛ ويژگي‌هاي ترانه هاي عامه فارسي؛ جا..

قیمت: 800,000ریال
نویسنده : بهرام معصومی

خطوط و نظام های نوشتاری در ایران باستان

خطوط و نظام های نوشتاری در ایران باستان

در کتاب حاضر به مبانی زبان شناختی، خط و افسانه، مراحل تحول و انواع خط، خط میخی، خطوط الفبایی و انواع..

قیمت: 1,500,000ریال
نویسنده : مجید طامه

خوش نویسی در ایران

خوش نویسی در ایران

این کتاب نگاهی کوتاه به تاریخچة خط و خوش نویسی از دوران باستان تا دورة معاصر دارد. تحول خط و زبان ا..

قیمت: 0ریال
نویسنده : لیلی برات زاده

فرش ایران

فرش ایران

کتاب حاضر به بررسی هنر و صنعت فرش ایران می پردازد.چاپ چهارم: 1395؛ 120 صفحه..

قیمت: 0ریال
نویسنده : سید فضل الله حشمتی رضوی

ماسک در ایران

ماسک در ایران

واژه‌شناسي و انواع ماسك؛ ماسك در ايران باستان؛ و ماسك در نمايش‌‌ها و آيين‌هاي ايران دورة اسلامي مطال..

قیمت: 1,500,000ریال
نویسنده : کیقباد یزدانی

نقاشی در ایران

نقاشی در ایران

نگارگری در ایران باستان؛ نقاشی ایرانی در دورۀ اسلامی؛ دوران تحول: مکاتب هنری در دورۀ مغولان و تیمور..

قیمت: 800,000ریال
نویسنده : سید محمد امید روشناس

هنر قلمزنی در ایران

هنر قلمزنی در ایران

این کتاب به هنر قلمزنی در ایران می‌پردازد و پیشینه و خصوصیات آن را بررسی می‌کند.چاپ اول: 1384؛ 108 ص..

قیمت: 800,000ریال
نویسنده : منوچهر همزه لو

پوشاک ایرانیان

پوشاک ایرانیان

در این کتاب پوشاک ایرانیان و سیر تحولات و روند تاریخی تغییرات آن بررسی شده است.چاپ چهارم: 1393؛ 117..

قیمت: 800,000ریال
نویسنده : پیمان متین

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)