ادبیات و اسطورهخسرو و شیرین

خسرو و شیرین

این کتاب پژوهشی در مثنوی خسرو و شیرین نظامی است، که در آن مؤلف در هفت فصل به زوایای گوناگون آن پردا..

قیمت: 800,000ریال
نویسنده : بهروز ثروتیان

رستم

رستم

رستم ايران زمين؛ داستان رستم؛ مركب، زين‌افزارها و ادوات رستم؛ رستم در متن‌هاي كهن؛ رستم در اسطوره و ..

قیمت: 800,000ریال
نویسنده : مریم دارا

زبان و ادبیات ایران باستان

زبان و ادبیات ایران باستان

در اين كتاب معرفي كوتاهي از زبان هاي ايراني شده و سپس ادبيات شفاهي و مكتوب اين زبان ها در ايران باس..

قیمت: 800,000ریال
نویسنده : زهره زرشناس

لیلی و مجنون

لیلی و مجنون

در اين كتاب سير داستاني مثنوي ليلي و مجنون نظامي گنجه‌اي بيان شده و ضمن بازگويي بخش‌هايي از اين مثن..

قیمت: 0ریال
نویسنده : بهروز ثروتیان

میراث ادبی روایی در ایران باستان

میراث ادبی روایی در ایران باستان

در این کتاب به ادبیات شفاهی ایران باستان پرداخته می شود و انواع آن به همراه نمونه هایی بررسی می شوند..

قیمت: 800,000ریال
نویسنده : زهره زرشناس

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)