اصطلاح شناسیاطلس گویش شناختی قصران داخل

اطلس گویش شناختی قصران داخل

در اين كتاب كه حاصل پژوهشي ميداني است، خرده گويش هاي منطقه قصران داخل مورد بررسي قرار گرفته و واژگ..

قیمت: 2,400,000ریال
نویسنده : گيتـي ديهيـم

فرهنگ اصطلاحات دوره قاجار: قشون و نظمیه

فرهنگ اصطلاحات دوره قاجار: قشون و نظمیه

فرهنگ حاضر، دربرگیرندة اصطلاحات نظامی و انتظامی دورة قاجار است و برای پژوهندگانی که به مسائل تاریخ..

قیمت: 8,500,000ریال
نویسنده : یحیی مدرسی، حسین سامعی و زهرا صفوی مبرهن

واژگان تجاری

واژگان تجاری

این کتاب حاوی 300 واژه در حوزة فعالیت های تجاری و بازرگانی است؛ که کاربرد آنها در محاورة انگلی..

قیمت: 800,000ریال
نویسنده : دیوید ایوانز
مترجم : رعنا پورحسن

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)