فرهنگ شناسیتصویر دیگری

تصویر دیگری

کتاب حاضر دربارة دیدگاه های قدیمی افراد به ویژه اروپاییان نسبت به اقوام بیگانه ای است که شکل و..

قیمت: 1,980,000ریال
نویسنده : کاترینا استنو
مترجم : گیتی دیهیم

درآمدی بر تاریخ برنامه ریزی فرهنگی در ایران معاصر (رسانه کتاب)

درآمدی بر تاریخ برنامه ریزی فرهنگی در ایران معاصر (رسانه کتاب)

كتاب، دولت قاجار و نخستين رويه‌هاي رسمي؛ رسانة كتاب در عصر دولت‌هاي مشروطه و پهلوي اول؛ رويه‌هاي ر..

قیمت: 1,200,000ریال
نویسنده : محمدعلی اکبری

درآمدی بر نظریه فرهنگی

درآمدی بر نظریه فرهنگی

در این کتاب با زبانی که هم برای متخصصان مفید است و هم برای مبتدیان آموزنده، فرهنگ و نظریه فرهن..

قیمت: 2,950,000ریال
نویسنده : فیلیپ اسمیت
مترجم : حسن پویان

دعا برای اشیای گم شده: رویکردی غیروبری به تولد جامعه مدرن

دعا برای اشیای گم شده: رویکردی غیروبری به تولد جامعه مدرن

در این کتاب جامعه شناسی با نگرشی نو مورد بررسی قرار گرفته و در سه فصل دیدگاه های قدیسان و واعظ..

قیمت: 200,000ریال
نویسنده : مجتبی صدریا
مترجم : داوود طبایی

دیدگاه های اروپایی سیاست فرهنگی

دیدگاه های اروپایی سیاست فرهنگی

کتاب شامل دو بررسی جداگانه دربارة دیدگاه هایی است که اروپاییان دربارة سیاست های فرهنگی ارائه می..

قیمت: 200,000ریال
نویسنده : کریستوفر گوردن و سایمون ماندی
مترجم : هادی غبرایی

نظریه علمی فرهنگ

نظریه علمی فرهنگ

تعریف فرهنگ، مفاهیم و روش های انسان شناسی، تحلیل کارکردی فرهنگ، بنیادهای زیست شناختی فرهنگ، کار..

قیمت: 600,000ریال
نویسنده : برانیسلا و مالینوفسکی
مترجم : منوچهر فرهومند

کثرت گرایی فرهنگی

کثرت گرایی فرهنگی

در این کتاب مسئله کثرت گرایی فرهنگی بررسی شده و نکاتی مانند ملیت گرایی در قرن حاضر، فرهنگ های ..

قیمت: 300,000ریال
نویسنده : سی دبلیو. واتسون
مترجم : حسن پویان

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)