شهرشناسیتصحیح جستجو

اندیشه ایرانشهر ( 7 و 8 )

اندیشه ایرانشهر ( 7 و 8 )

اندیشه ایرانشهر فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی ایران و جهان است.صاحب امتیاز: دفتر پژوهشهای فرهنگی..

قیمت: 600,000ریال

اندیشه ایرانشهر (14 و 15)

اندیشه ایرانشهر (14 و 15)

اندیشه ایرانشهر فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی ایران و جهان است.صاحب امتیاز: دفتر پژوهشهای فرهنگی..

قیمت: 0ریال

اندیشه ایرانشهر (16 و 17)

اندیشه ایرانشهر (16 و 17)

اندیشه ایرانشهر فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی ایران و جهان است.صاحب امتیاز: دفتر پژوهشهای فرهنگی..

قیمت: 600,000ریال

اندیشه ایرانشهر (18 و 19)

اندیشه ایرانشهر (18 و 19)

اندیشه ایرانشهر فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی ایران و جهان است.صاحب امتیاز: دفتر پژوهشهای فرهنگی..

قیمت: 600,000ریال

اندیشه ایرانشهر (20 و 21)

اندیشه ایرانشهر (20 و 21)

  اندیشه ایرانشهر فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی ایران و جهان است.صاحب امتیاز: دفتر پژو..

قیمت: 600,000ریال

اندیشه ایرانشهر (24 و 25)

اندیشه ایرانشهر (24 و 25)

  اندیشه ایرانشهر فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی ایران و جهان است.صاحب امتیاز: دفتر پژوهشهای..

قیمت: 600,000ریال
نویسنده : محمدرضا حائری

اندیشه ایرانشهر (شماره 26 و 27)

اندیشه ایرانشهر (شماره 26 و 27)

اندیشه ایرانشهر که تاکنون 27 شماره آن منتشر شده است فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی در ایران و جها..

قیمت: 600,000ریال
نویسنده : دفتر پژوهشهای فرهنگی؛ مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا حائری

اندیشه ایرانشهر(شماره 22 و 23)

اندیشه ایرانشهر(شماره 22 و 23)

اندیشه ایرانشهر که تاکنون 23 شماره آن منتشر شده است فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی در ایران و جها..

قیمت: 600,000ریال
نویسنده : دفتر پژوهشهای فرهنگی؛ مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا حائری

اندیشیدن درباره فضا

اندیشیدن درباره فضا

کتاب حاضر آثار تعدادی از نظریه‌پردازان اجتماعی را بررسی کرده و این پرسش را مطرح می‌کند که فضا چه ن..

قیمت: 4,640,000ریال
نویسنده : مایکل کرنگ و نایجل ثریفت
مترجم : محمود عبدالله زاده

بازآفرینی شهری با رویکرد گردشگری

بازآفرینی شهری با رویکرد گردشگری

در این کتاب در سه فصل به کلیات و مفاهیم  بازآفرینی، گردشگری و بازآفرینی شهری، بازآفرینی با رویک..

قیمت: 2,640,000ریال
نویسنده : دکتر زاهد شفیعی و راضیه ربّانی

بازگشت به شهر (از فرایند اعیان سازی شهری تا سیاست های باز زنده سازی مراکز)

بازگشت به شهر (از فرایند اعیان سازی شهری تا سیاست های باز زنده سازی مراکز)

بازآفرینی؛ اعیان سازی و برون رانی؛ اعیان سازی عمومیت یافته؛ اشکال، سیاست ها و اثرات باز زنده سازی ؛ ..

قیمت: 2,200,000ریال
نویسنده : کاترین بیدو- زاکاریاسن
مترجم : نعیمه رضایی

جنبش توسعه اقتصادی اجتماعِ محلی

جنبش توسعه اقتصادی اجتماعِ محلی

جنبش توسعه اقتصادی اجتماع محلی با ایجاد اشکال گوناگون نهادی و اجرای آنها، ایده هایی مانند بنگاه توسع..

قیمت: 2,380,000ریال
نویسنده : ویلیام اچ. سایمون
مترجم : زهرا اسکندری دورباطی

خیابان و زندگی روزمره

خیابان و زندگی روزمره

در کتاب حاضر به تعریف خیابان؛ خیابان و زندگی مدرن؛ بهنجار کردن زندگی خیابان؛ و شهر خیالی و خیابان‌..

قیمت: 0ریال
نویسنده : پیتر همیلتون
مترجم : سعید خاموش و نسیم قیاسی

خیال شهر(شهر در شعر و شعر در شهر)

خیال شهر(شهر در شعر و شعر در شهر)

..

قیمت: 3,800,000ریال
نویسنده : دکتر سید محسن حبیبی

سید محسن حبیبی، معلم شهرشناسی

سید محسن حبیبی، معلم شهرشناسی

کتاب حاضر در واقع یادنامه ای است در مسیر بازخوانی اندیشه های دکتر سید محسن حبیبی  برای نسل های ..

قیمت: 3,480,000ریال
نویسنده : به کوشش مریم ساعدی

نمایش 1 تا 15 از 27 (2 صفحه)