جهان و اندیشهادوارد سعید

ادوارد سعید

در این کتاب به زندگی و اندیشه های ادوارد سعید فیلسوف آمریکایی فلسطینی تبار، پرداخته شده است. نظریه ش..

قیمت: 600,000ریال
نویسنده : حمید عضدانلو

ارنست کاسیرر، فیلسوف فرهنگ

ارنست کاسیرر، فیلسوف فرهنگ

در این کتاب به زندگی و آثار ارنست کاسیرر، فلسفه و تاریخ در اندیشه کاسیرر و جایگاه فلسفه صورت های سمب..

قیمت: 0ریال
نویسنده : یدالله موقن

لوسین لوی- برول و مسیله ذهنیت ها

لوسین لوی- برول و مسیله ذهنیت ها

در این کتاب به زندگی نامه علمی لوسین لوی- برول؛ آثار فلسفی وی، پیشگامان و پیروان لوی- برول؛ فهرست آث..

قیمت: 0ریال
نویسنده : یدالله موقن

مارتین هایدگر

مارتین هایدگر

در این کتاب به زندگی و اندیشه های مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی پرداخته شده است...

قیمت: 800,000ریال
نویسنده : عباس منوچهری

نیچه

نیچه

در این کتاب به زندگی و اندیشه های فریدریش ویلهلم نیچه فیلسوف معروف آلمانی پرداخته شده است.چاپ اول: 1..

قیمت: 980,000ریال
نویسنده : ستاره هومن

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)