فرهنگ و اندیشهبحران فرهنگ اسلامی

بحران فرهنگ اسلامی

این کتاب کشاکش میان فرهنگ سنتی و جذابیت فرهنگ علمی و نیز تاثیر آن بر این جوامع را مورد بحث قرار داده..

قیمت: 480,000ریال
نویسنده : هشام جعیط
مترجم : غلامرضا تهامی

توهمات پسامدرنیسم

توهمات پسامدرنیسم

کتابی است در نقد و بررسی آرا و نظرات پسامدرنیسم.چاپ دوم: 1397؛ 164 صفحه..

قیمت: 150,000ریال
نویسنده : تری ایگلتن
مترجم : مسعود کلبه بان

جهانی شدن و فرهنگ

جهانی شدن و فرهنگ

در کتاب حاضر به مباحث جهانی شدن و فرهنگ؛ مدرنیته جهانی؛ فرهنگ جهانی: رویاها، کابوس ها و تردیدها؛ منط..

قیمت: 3,450,000ریال
نویسنده : جان تاملینسون
مترجم : محسن حکیمی

درباره دیالوگ

درباره دیالوگ

این کتاب تشریح نظریه دیوید بوهم درباره " دیالوگ" است که بر ضرورت و امکان آموختن فردی و جمعی مهارت ها..

قیمت: 1,700,000ریال
نویسنده : دیوید بوهم
مترجم : محمدعلی حسین نژاد

فلسفه های هنر/ جستاری درباره تفاوت ها

فلسفه های هنر/ جستاری درباره تفاوت ها

در این کتاب دیدگاه پیتر کیوی درباره تاریخ زیبایی شناسی را، از هاچیستون تادانتو، بازگو می کند و "تفاو..

قیمت: 1,580,000ریال
نویسنده : پیتر کیوی
مترجم : محمدعلی حمید رفیعی

فکر می کنید من کی باشم؟

فکر می کنید من کی باشم؟

رمانی از روژه گارودی فیلسوف فرانسوی.چاپ اول: 1383؛ 215 صفحه..

قیمت: 680,000ریال
نویسنده : روژه گارودی
مترجم : نسرین کریمی

هویت (مسیله هویت و سبک زندگی)

هویت (مسیله هویت و سبک زندگی)

فرهنگ هویت، زندگی روزمره و سبک زندگی؛ چالش های هویت؛ مسئله هویت و عرصه های زندگی روزمره؛ و هویت امر ..

قیمت: 400,000ریال
نویسنده : مرتضی طلایی، بدری شاه طالبی، علی رشیدپور و سعید شریفی

ویرانگری خلاق (تاثیر جهانی شدن بر فرهنگ ملل و اقوام)

ویرانگری خلاق (تاثیر جهانی شدن بر فرهنگ ملل و اقوام)

داد و ستد بین فرهنگ ها، غلبه فرهنگ جهانی و نقش ثروت و تکنولوژی، هویت قومی و فاجعه تلفات فرهنگی سطحی ..

قیمت: 340,000ریال
نویسنده : تایلر کاوین
مترجم : محمدعلی حسین نژاد

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)