درباره ما

دفتر پژوهشهای فرهنگی سالهاست به منظور انتشار آثار مربوط به حوزه های گوناگون فرهنگ به معنای وسیع کلمه تلاش کرده است که حاصل آن انتشار مجموعه هایی با عنوان های زیر است:«فرهنگ و آموزش»؛ «فرهنگ و پژوهش»؛ «فرهنگ و مدیریت»؛ «فرهنگ و تاریخ»؛ «فرهنگ و مردم»؛ «فرهنگ و اندیشه»؛ «فلسفه»؛ «جهان اندیشه»؛ «فرهنگ شناسی»؛ «فرهنگ و معماری»؛ «فرهنگ و عکاسی»؛ «فرهنگ و سلامت» و ... .

این مؤسسه همچنین با توجه به تحولات نوین فرهنگی در جامعه امروز و نیاز جوانان به بررسی های جدید علمی درباره تاریخ ایران زمین، مجموعه ای با عنوان «از ایران چه میدانم؟»، در حوزه های گوناگون ایران پژوهی، منتشر کرده است که تاکنون 130 عنوان از آن در دسترس جوانان علاقه مند کشورمان قرار گرفته و بیش از 20 عنوان دیگر نیز در دست تألیف و انتشار است.

انتشار «کتاب قلّک» شامل مجموعه های گوناگونی برای کودکان و نوجوانان مانند «ایران من»، «فرهنگ و زندگي» و «می خواهی چه کاره بشوی؟» از دیگر فعالیت های این مؤسسه است.

دفتر پژوهشهای فرهنگی در حوزه شهرشناسی و مسائل شهری نیز مجموعه هایی را با عنوان های «شهرشناسی»؛ «تهران شهر»؛ «تهران پژوهی»؛ و ... منتشر می کند.