تازه ترین ها

استراتژی و رهبری در عصر هوش مصنوعی

استراتژی و رهبری در عصر هوش مصنوعی

این کتاب به عصر هو ش مصنوعی، کارخانه هوش مصنوعی، تبدیل شدن به شرکت هو ش مصنوعی، تصادم استراتژ یک و ...

قیمت : 740,000ریال
نویسنده : مارکویان سیتی و کریم آر. لاخانی
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی

استراتژی همبسته (ایجاد روابط مداوم با مشتری برای مزیت رقابتی)

استراتژی همبسته (ایجاد روابط مداوم با مشتری برای مزیت رقابتی)

ضرورت و چارچوب استراتژیک همبسته، مزایای استراتژی همبسته، ایجاد روابط همبسته مشتری، استفاده از پتانسی..

قیمت : 780,000ریال
نویسنده : نیکولای سیگل کو و کریستین ترویش
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی

بازآفرینی شهری با رویکرد گردشگری

بازآفرینی شهری با رویکرد گردشگری

در این کتاب در سه فصل به کلیات و مفاهیم  بازآفرینی، گردشگری و بازآفرینی شهری، بازآفرینی با رویک..

قیمت : 820,000ریال
نویسنده : دکتر زاهد شفیعی و راضیه ربّانی

آب و نظام آب رسانی و آبیاری در تهران

آب و نظام آب رسانی و آبیاری در تهران

کتاب حاضر در هشت فصل به پیشینة آب و آبیاری در تهران؛ چشمه ها و آب رسانی های سنتی؛ آغاز آب رسانی های ..

قیمت : 450,000ریال
نویسنده : ناصر تكميل همايون