تازه ترین ها

چگونگی تصمیم گیری (استراتژیک و عملیاتی)

چگونگی تصمیم گیری (استراتژیک و عملیاتی)

کتاب حاضر در 9 فصل به نتیجه گیری تصمیم گیری ها، سوگیری های مختلف گذشته نگر تصمیم گیری ها، جهان نماها..

قیمت : 4,000,000ریال
نویسنده : آنی دوک
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی

اکباتان شهرکی پایدار در تهران

اکباتان شهرکی پایدار در تهران

کتاب حاضر در هفت فصل به اکباتان شهرکی مدرن، عوامل تاریخی موثر بر شکل گیری شهرک اکباتان در دوران پهلو..

قیمت : 1,700,000ریال
نویسنده : آتنا نیارمی

برنامه ریزی استراتژیک فردی

برنامه ریزی استراتژیک فردی

کتاب حاضر در ۱۲ فصل به مسائلی همچون برنامه ریزی استراتژیک فردی، تعیین مسیر حرفه ای شغلی، ارزیابی ارز..

قیمت : 2,450,000ریال
نویسنده : جورج ال. موریسی
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی

سلامت سازمانی (رویکردی یکپارچه برای ایجاد عملکرد بهينه)

سلامت سازمانی (رویکردی یکپارچه برای ایجاد عملکرد بهينه)

کتاب حاضر در هشت فصل به سلامت سازمانی، ساختارهای سازمانی، سیستم ها و فرایندها، کنترل، توسعه بهزیستی،..

قیمت : 2,950,000ریال
نویسنده : نائومی استنفورد
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی