تازه ترین ها

راهنمای عملی برنامه ریزی استراتژیک هنر

راهنمای عملی برنامه ریزی استراتژیک هنر

کتاب حاضر در چهار بخش و 16 فصل به موضوعات چارچوب برنامه ریزی استراتژیک، تحلیل محیط، تدوین استراتژی و..

قیمت : 1,950,000ریال
نویسنده : مایکل ام. کیسر
مترجم : دکتر سید محمد اعرابی و دکتر سلمان خدامرادی

کارنامه زندگی خود را با تغییر پرسش های تان دگرگون سازید(استراتژیست در مقام پرسشگر

کارنامه زندگی خود را با تغییر پرسش های تان دگرگون سازید(استراتژیست در مقام پرسشگر

کتاب حاضر در شش فصل به موضوعاتی همچون، چه چیزی را می خواهید تغییر دهید؟؛ نقشه گزینش چیست؟؛ دوست شدن ..

قیمت : 1,450,000ریال
نویسنده : ساریلی آدامز با همکاری آندریا اف. لیپتون
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی

فرهنگ خوراک در هورامان

فرهنگ خوراک در هورامان

کتاب حاضر در چهار فصل به خوراک در حوزه فرهنگی هورامان، نقش خوراک در زندگی روزمره مردم هورامان، جایگا..

قیمت : 1,700,000ریال
نویسنده : امیر صادقی

بازاریابی دارویی

بازاریابی دارویی

کتاب حاضر در 12 فصل به موضوعاتی همچون ؛ اصول و فرآیند بازاریابی، بازاریابی دارویی و محیط صنعت دارو، ..

قیمت : 3,500,000ریال
نویسنده : برنت ال. رولینز، متیو پری
مترجم : دکتر هدی فرجی و دکتر محمدرضا سعیدی