تازه ترین ها

بلخ و زبان بلخی

بلخ و زبان بلخی

در این کتاب به تاریخ بلخ از آغاز تا اسلام، تاریخ بلخ در روزگار اسلامی، بزرگان بلخ، زبان بلخی، خطوط ز..

قیمت : 450,000ریال
نویسنده : امیر عمادالدین صدری

سید محسن حبیبی، معلم شهرشناسی

سید محسن حبیبی، معلم شهرشناسی

کتاب حاضر در واقع یادنامه ای است در مسیر بازخوانی اندیشه های دکتر سید محسن حبیبی  برای نسل های ..

قیمت : 980,000ریال
نویسنده : به کوشش مریم ساعدی

اجرای استراتژی (کارت امتیازی متوازن پویا در عصر دیجیتال)

اجرای استراتژی (کارت امتیازی متوازن پویا در عصر دیجیتال)

این کتاب به مدیریت استراتژی عصر دیجیتال، استراتژ ی های مبتی بر عصر صنعت تا استراتژ ی های مبتنی بر عص..

قیمت : 1,190,000ریال
نویسنده : دیوید ویریوس و جیمز کریلمن
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی

استراتژی برای مدیران عامل

استراتژی برای مدیران عامل

در کتاب حاضر به درک استراتژی، صیانت از عایدی ها، رشد عایدی ها و به واقعیت تبدیل کردن استراتژی می پرد..

قیمت : 1,390,000ریال
نویسنده : سان وو
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی