تازه ترین ها

ابوریحان بیرونی

ابوریحان بیرونی

کتاب حاضر در یازده فصل به زیست نگاری؛ معرفت شناسی؛ روش شناسی؛ دانش های ریاضی؛ هیئت و نجوم؛ جغرافیا و..

قیمت : 800,000ریال
نویسنده : پرویز اذکایی (سپیتمان)

ماد

ماد

کتاب حاضر در چهار فصل به منابع تاریخ ماد؛ ماد پیش از تشکیل دولت؛ آشوریان در ماد و شکل گیری دولت در م..

قیمت : 800,000ریال
نویسنده : احسان افکنده

سیستان در تاریخ

سیستان در تاریخ

کتاب حاضر در دو فصل به سیستان: جغرافیا و تاریخ؛ آثار تاریخی وطبیعی سیستان می پردازد.چاپ اول: 1401؛ 1..

قیمت : 700,000ریال
نویسنده : سید منصور سید سجادی

مشاوره استراتژیک به مدیران عامل و عوامل اجرایی

مشاوره استراتژیک به مدیران عامل و عوامل اجرایی

کتاب حاضر در هشت فصل به مسائلی همچون  تعریف موقعیت استراتژیک، استراتژی رشد، توسعه بین المللی، ت..

قیمت : 1,800,000ریال
نویسنده : فیلیپ شرو و پیر زاویه مسکی
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی