تازه ترین ها

کارراهه (مسیر پیشرفت شغلی)

کارراهه (مسیر پیشرفت شغلی)

کتاب حاضر در هفت فصل به تعاریف و رویکردهای کارراهه، کلیات کارراهه، انواع مسیرهای کارر..

قیمت : 2,300,000ریال
نویسنده : دکتر پرویز احمدی و مینا فیاض قاضیانی

درخت نخل در ایران

درخت نخل در ایران

کتاب حاضر در ۵ فصل به معرفی گونه ها، ویژگی ها و پراکندگی انواع نخل؛ کاشت، داشت و برداشت نخل؛ اقتصاد،..

قیمت : 1,700,000ریال
نویسنده : گیتی دشتکی

محله دولاب

محله دولاب

کتاب حاضر در ۶ فصل به پیشینه تاریخی دولاب ری، جغرافیای تاریخی و کالبد شناسی کنونی، فضا و نمای دولاب ..

قیمت : 1,500,000ریال
نویسنده : ناصر تکمیل همایون

جایگاه علمی طبری در تاریخ نگاری اسلامی

جایگاه علمی طبری در تاریخ نگاری اسلامی

کتاب حاضر در ۴ فصل به زمینه های فرهنگی و اجتماعی تاریخ نگاری اسلامی، زندگی نامه علمی و فرهنگی طبری؛ ..

قیمت : 1,200,000ریال
نویسنده : ناصر تكميل همايون