تازه ترین ها

هخامنشیان

هخامنشیان

کتاب حاضر در هشت فصل به : مهاجرت آریاها به ایران و ورود پارسیان به پارس، بنیان گذاری امپراتوری ..

قیمت : 700,000ریال
نویسنده : محمدتقی ایمان پور

مدیریت استراتژیک ورزش

مدیریت استراتژیک ورزش

کتاب حاضر در ده فصل به : فرایند مدیریت استراتژیک ورزش،تجزیه وتحلیل محیط داخلی، تجزیه وتحلی..

قیمت : 1,050,000ریال
نویسنده : دنی اوبراین، میلنا ام. پَرنت، لسلی فرکینز و لیسا گوتورپ
مترجم : دکتر سید محمد اعرابی و دکتر سلمان خدامرادی

قواعد اجرای استراتژی

قواعد اجرای استراتژی

کتاب حاضر در سه فصل به 4 قاعده اجرای استراتژی؛ به کارگیری 4 قاعده اجرای استراتژی در گروه و..

قیمت : 1,300,000ریال
نویسنده : کریس مک چسنی؛ سین کووی و جیم هالینگ
مترجم : دکتر سید محمد اعرابی و دکتر سید علیرضا هاشمی

استراتژی رهبری

استراتژی رهبری

کتاب حاضر در 9 فصل به منصب رهبری در مقابل فرا یند رهبری؛ برخورداری از طرز فکر رهبری؛ ..

قیمت : 720,000ریال
نویسنده : شارون ای. داونی
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی