تازه ترین ها

سیستان در تاریخ

سیستان در تاریخ

کتاب حاضر در دو فصل به سیستان: جغرافیا و تاریخ؛ آثار تاریخی وطبیعی سیستان می پردازد.چاپ اول: 1401؛ 1..

قیمت : 700,000ریال
نویسنده : سید منصور سید سجادی

فضای انطباقی (رمز موفقیت سازمان های چابک)

فضای انطباقی (رمز موفقیت سازمان های چابک)

کتاب حاضر در دو بخش به پرده برداری از قدرت شبکه ها، گشودن فضای انطباقی می پردازد که هر کدام از این ب..

قیمت : 1,800,000ریال
نویسنده : مایکل جی. آرینا
مترجم : سید علیرضا هاشمی

هوشمندی فرایند تصمیم گیری

هوشمندی فرایند تصمیم گیری

کتاب حاضر در 5 فصل به مسائلی همچون؛ نقش های تصمیم گیری صحیح و تاثیر آن بر افزایش عملکرد سازمانی، ساخ..

قیمت : 1,750,000ریال
نویسنده : دانشگاه هاروراد
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی

هوشمندی در انتخاب

هوشمندی در انتخاب

کتاب حاضر در 11 فصل به هوشمندی در تصمیم گیری، تعریف و اهداف مساله، راهکارها و پیامدهای تصمیم گیری و ..

قیمت : 1,950,000ریال
نویسنده : جان اس. هاموند، رالف ال. کینی، هوارد رایفا
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی