کارل ای. وایک و کاتلین ام. ساتکلیف

مدیریت رخدادهای غیرمنتظره ( عملکرد پایدار در دنیایی پیچیده)

مدیریت رخدادهای غیرمنتظره ( عملکرد پایدار در دنیایی پیچیده)

سوء مدیریت  رویدادهای غیرمنتظره؛ زیرساخت سازماندهی متفکرانه؛ اهمیت دادن به شکست؛ اجتناب از ساده..

680,000ریال قیمت بدون مالیات: 680,000ریال

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)