تازه ترین ها

خطوط و نظام های نوشتاری در ایران باستان

خطوط و نظام های نوشتاری در ایران باستان

در کتاب حاضر به مبانی زبان شناختی، خط و افسانه، مراحل تحول و انواع خط، خط میخی، خطوط الفبایی و انواع..

قیمت : 250,000ریال
نویسنده : مجید طامه

مدیریت میزبانی (مهارت ها و نحوه رفتار در داخل و خارج از محیط کار)

مدیریت میزبانی (مهارت ها و نحوه رفتار در داخل و خارج از محیط کار)

در کتاب حاضر به رفتار صحیح در میزبانی توجه شده و این نکته ها که هنگام حضور در مراسم مختلف باید چه آد..

قیمت : 350,000ریال
نویسنده : دکتر لین پونت
مترجم : سحر نوروزی

دروازه های تهران

دروازه های تهران

در کتاب حاضر به حصار و دروازه‌های تهران از دیرباز تا پایان دوره قاجار؛ اهمیت دروازه‌های تهران در هوی..

قیمت : 350,000ریال
نویسنده : کیانوش معتقدی

چیستی و چگونگی مدیریت استراتژیک

چیستی و چگونگی مدیریت استراتژیک

کتاب در 5 فصل به مدیریت استراتژیک: الگوی ترکیبی (چیستی و چگونگی)؛ تصویر توصیفی (ادراکات حسی/ تجربی) ..

قیمت : 730,000ریال
نویسنده : مایکل گیبرت
مترجم : دکتر سید محمد اعرابی و دکتر سید علیرضا هاشمی