تازه ترین ها

حفاظت و مرمت سازه اي ميراث معماري

حفاظت و مرمت سازه اي ميراث معماري

کتاب حاضر که به قلم یکی از نامدارترین اساتید معروف مرمت جهان نوشته شده به شیوه ها و اصول مرمت تاریخی..

قیمت : 29,000تومان

خٌتًن و زبان خٌتًنی

خٌتًن و زبان خٌتًنی

زبان ختنی، یکی از زبان های ایرانی میانه شرقی است که در سرزمین ختن تا پیش از ورود اسلام، در اوایل سده..

قیمت : 10,000تومان

بنیان ناسازنماهای مدیریت استراتژیک

بنیان ناسازنماهای مدیریت استراتژیک

بستر استراتژی به شرایط و موقعیت هایی اشاره دارد که به فرایند و محتوای استراتژی سازمان تأثیر می گذا..

قیمت : 22,000تومان

"خانه" در فرهنگ ایرانی (مفاهیم و بعضی از کاربردها)

"خانه" در فرهنگ ایرانی (مفاهیم و بعضی از کاربردها)

چاپ اول: 1395؛ 144 صفحه..

قیمت : 11,000تومان