تازه ترین ها

استراتژی دیجیتال مارکتینگ

استراتژی دیجیتال مارکتینگ

کتاب در ۵ بخش به شناخت اهداف کسب و کار و مشتریان ؛ یکپارچه سازی تغییر دیجیتال با کسب و کار؛ استراتژی..

792,000ریال قیمت : 990,000ریال
نویسنده : سایمون کینگز نورث
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی و دکتر شهرام خلیل نژاد

الگوی طراحی استراتژیک سازمان (جلد اول)

الگوی طراحی استراتژیک سازمان (جلد اول)

تشــخیص و طراحی، طراحی ســازمانی، رهبری و ســبک مدیریت، فناوری، استراتژی، پویایی فرآیند تغییر، طرح..

880,000ریال قیمت : 1,100,000ریال
نویسنده : ریچارد ام. برتون و بورگ اوبل
مترجم : سید محمد اعرابی و سید علیرضا هاشمی

الگوی طراحی استراتژیک سازمان (جلد دوم)

الگوی طراحی استراتژیک سازمان (جلد دوم)

تشــخیص و طراحی، طراحی ســازمانی، رهبری و ســبک مدیریت، فناوری، استراتژی، پویایی فرآیند تغییر، طرح..

680,000ریال قیمت : 850,000ریال
نویسنده : ریچارد ام. برتون ، بورگ اوبل، دورث دوباک هاکونسون
مترجم : سید محمد اعرابی و سید علیرضا هاشمی

هوشمندی استراتژیک IQ

هوشمندی استراتژیک IQ

این کتاب در ســه بخش به اســتراتژی هوشمند، ساختار هوشمند و ذهن های هوشمند پرداخته است.چاپ اول: 1399..

680,000ریال قیمت : 850,000ریال
نویسنده : جان. آر. ولز
مترجم : سید علیرضا هاشمی