تازه ترین ها

چیستی و چگونگی مدیریت استراتژیک

چیستی و چگونگی مدیریت استراتژیک

کتاب در 5 فصل به مدیریت استراتژیک: الگوی ترکیبی (چیستی و چگونگی)؛ تصویر توصیفی (ادراکات حسی/ تجربی) ..

قیمت : 730,000ریال
نویسنده : مایکل گیبرت
مترجم : دکتر سید محمد اعرابی و دکتر سید علیرضا هاشمی

طبس

طبس

در کتاب حاضر به سیمای طبیعی و جغرافیایی شهر طبس؛ جامعه و جغرافیای انسانی و تاریخی آن؛ فرهنگ، مشاهیر ..

قیمت : 300,000ریال
نویسنده : دکتر گلفام شریفی

شمس تبریزی

شمس تبریزی

نام و نشان شمس تبریزی؛ طلوع شمس در قونیه؛ غیبت شمس و زندگی پس از ترک قونیه؛ مزار او؛ مقالات شمس و عق..

قیمت : 300,000ریال
نویسنده : دکتر پروانه عروج نیا

استراتژی دیجیتال مارکتینگ

استراتژی دیجیتال مارکتینگ

کتاب در ۵ بخش به شناخت اهداف کسب و کار و مشتریان ؛ یکپارچه سازی تغییر دیجیتال با کسب و کار؛ استراتژی..

قیمت : 990,000ریال
نویسنده : سایمون کینگز نورث
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی و دکتر شهرام خلیل نژاد