تازه ترین ها

مدیریت تکنولوژی و نوآوری رویکردی استراتژیک

مدیریت تکنولوژی و نوآوری رویکردی استراتژیک

مباحث پایه ای؛ نوآوری: استراتژی داخلی؛ کسب تکنولوژی: استراتژی خارجی؛ مسئولیت پذیری اجتماعی؛ مدیریت پ..

قیمت : 550,000ریال
نویسنده : مارگارت ای. وایت و گری دی. بروتن
مترجم : غلامرضا توکلی، مصطفی صفدری رنجبر، محمد مقصودیان و مهرداد شفیعی

پیش بینی و مدیریت تکنولوژی (ویرایش دوم، 2011)

پیش بینی و مدیریت تکنولوژی (ویرایش دوم، 2011)

کتاب در دوازده فصل به نقش تکنولوژی در آینده می پردازد و مباحثی چون تکنولوژی و جامعه؛ مدیریت و آینده؛..

قیمت : 450,000ریال
نویسنده : آلن تامس روپر ... (و دیگران)
مترجم : دکتر رضا رادفر، دکتر پگاه کیارسی و دکتر پویا نماینده

دارالفنون

دارالفنون

در کتاب حاضر به تاریخچه مدرسه دارالفنون پرداخته شده و مطالبی درباره امیرکبیر، صدراعظم ایران؛ کالبد و..

قیمت : 80,000ریال
نویسنده : ناصر تکمیل همایون

معماری و فرهنگ (شماره 55)

معماری و فرهنگ (شماره 55)

معماری و فرهنگ، فصلنامه ای تخصصی معماری است که هر شماره آن اختصاص به یک موضوع دارد.صاحب امتیاز: دفتر..

قیمت : 200,000ریال
نویسنده : دفتر پژوهشهای فرهنگی