تازه ترین ها

رفتار گردشگر مسئولیت پذیر

رفتار گردشگر مسئولیت پذیر

کتاب حاضر به گردشگری پایدار و رفتار گردشگر در حین سفر و بازدید توجه کرده و در هشت فصل به گردشگری مسئ..

قیمت : 390,000ریال
نویسنده : کلر ویدن
مترجم : حمید رضا پور برات ابوزیدآبادی و فاطمه عَمّی

مدیریت میزبانی (مهارت ها و نحوه رفتار در داخل و خارج از محیط کار)

مدیریت میزبانی (مهارت ها و نحوه رفتار در داخل و خارج از محیط کار)

در کتاب حاضر به رفتار صحیح در میزبانی توجه شده و این نکته ها که هنگام حضور در مراسم مختلف باید چه آد..

قیمت : 350,000ریال
نویسنده : دکتر لین پونت
مترجم : سحر نوروزی

جغرافیای ایران

جغرافیای ایران

در کتاب حاضر در سه فصل به ویژگی های محیطی (طبیعی) ایران؛ جغرافیای انسانی ایران؛ و نگرانی های جغرافیا..

قیمت : 190,000ریال
نویسنده : حسین اینانلو

اندیشه ایرانشهر (شماره 26 و 27)

اندیشه ایرانشهر (شماره 26 و 27)

اندیشه ایرانشهر که تاکنون 27 شماره آن منتشر شده است فصلنامه ای تخصصی در حوزه شهرشناسی در ایران و جها..

قیمت : 280,000ریال
نویسنده : دفتر پژوهشهای فرهنگی؛ مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا حائری