تازه ترین ها

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

در کتاب حاضر به زندگی و شعر حافظ؛ روزگار و هم عصران حافظ؛ جهان معنایی حافظ؛ حافظ: سنت ها، آیین ها و ..

قیمت : 150,000ریال
نویسنده : فرح نیازکار

شناخت توسعه پایدار گردشگری

شناخت توسعه پایدار گردشگری

برنامه ریزی، مدیریت و بازاریابی برای گردشگری پایدار؛ مدیریت منابع انسانی پایدار؛ مدیریت همایش ها و ر..

قیمت : 300,000ریال
نویسنده : یانه ی. لیبورد و دبورا ادواردز
مترجم : دکتر محمد تقی زاده مطلق

روش های سیاست پژوهی (اقدام مسئولانه اجتماعی)

روش های سیاست پژوهی (اقدام مسئولانه اجتماعی)

سیاست پژوهی هم به فرایندی ماهرانه و هم به نتیجه اطلاق می شود. فرایند، انجام دادن مجموعه ای از فعالیت..

قیمت : 160,000ریال
نویسنده : اَن مایشاک و ام. لین مارکوس
مترجم : دکتر محمود عبدالله زاده

نهضت جنگل (زمینه های اجتماعی)

نهضت جنگل (زمینه های اجتماعی)

نهضت جنگل مرحله­ ای از مبارزات تاریخی آزادیخواهانه مردم ایران  است. برای بررسی جامعه شناختی نهض..

قیمت : 150,000ریال
نویسنده : شاپور رواسانی